[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: slugJag brukar vara där ibland, riktigt trevligt folk som brukar träffas
på Engelbrektsgatan 4 i Stockholm dock är det max en 10-15 personer
där :p

On 5/2/11, Bardia Zakeri <bardiazakeri@gmail.com> wrote:
> någon som känner till slug och brukarvara där på måndagar ? för er som bor i
> stockholm  stockholm  linux users
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] D828F76FDC834A71B7DE0B6149B8507C@BARDIASHP">http://lists.debian.org/[🔎] D828F76FDC834A71B7DE0B6149B8507C@BARDIASHP
>
>


Reply to: