[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: slughej!
vad är din nr och så?
så kan jag skriva det.
så kan vi mötas på slugnågon måndag här framöver
men på måndag kan jag inte för då jag och min klass ska tillrom.
men måndagen efter kanske.
ska ut och göra endel idag faktikst.
me banken etc.
men har du skype eller msn
Martin Jernberg skrev 2011-05-06 08:23:
Jag brukar vara där ibland, riktigt trevligt folk som brukar träffas
på Engelbrektsgatan 4 i Stockholm dock är det max en 10-15 personer
där :p

On 5/2/11, Bardia Zakeri<bardiazakeri@gmail.com>  wrote:
någon som känner till slug och brukarvara där på måndagar ? för er som bor i
stockholm  stockholm  linux users


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/D828F76FDC834A71B7DE0B6149B8507C@BARDIASHP
Reply to: