[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

2 debiangår det att ha både debian 64 och i386 på samma dator bara man har
separata /boot partitioner eller måste man välja


Reply to: