[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: windowsÄr nämligen läss på alla virus I windows

-----Original Message-----
From: Helgi Örn Helgason [mailto:sacredeagle@gmail.com] 
Sent: Monday, May 02, 2011 9:08 AM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Re: windows


2011/5/2 mattias <mj@mjw.se>:
> Bara nyfiken
> Kör någon här enbart debian som deskop eller windows och debian?
>
>
Har inte kört Windows själv, varken i hemmet eller på arbetet, på 5 - 6 år.
Men har också en gammal 12" Powerbook som jag använder väldigt lite, mest
för min iPhone och titta på film i sängen. :)

Mvh,
/HÖ


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive:
BANLkTimHTYOauq9cT5JvLgVHNbc2KKHNDA@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/BANLkTimHTYOauq9cT5JvLgVHNbc2KKHNDA@mail.gmail.comReply to: