[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: arrogantOn Fri, 18 Mar 2011, mattias wrote:

Ja ett exempel på en sådan är ju magnus

Poängen som Tore ville lyfta var att det var Magnus som hade uppfattat folk poå listan som översittare och att man nu kunde (som du gjort ex.) uppfatta Magnus som Arrogant.

Här kan man läsa meddelandet från Magnus i sin helhet:
http://lists.debian.org/debian-user-swedish/2008/09/msg00044.html

--
/brother
http://martin.bagge.nu
Every time Bruce Schneier smiles, an amateur cryptographer dies.


Reply to: