[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upptäck Google.mattias! vem  som  har inte  förståellse för människor ?
----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 10:46 AM
Subject: RE: Upptäck Google.


Sorry dom 2 mailen skulle inte direkt till idioten I fråga
Undrar dock va människan liger av
Han tycks inte ha förstånd för vissa människor

-----Original Message-----
From: Magnus Berg [mailto:debianjunkmail@burgsvik.se]
Sent: Friday, March 18, 2011 10:19 AM
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Subject: Upptäck Google.


Många frågor har besvarats tusentals gånger, kanske tiotusentals eller
rent av hundra tusentals gånger. Därför är det onödigt att ställa dessa
frågor igen och igen och igen. Men, undrar ni då, hur får jag då svar på
mina frågor utan att behöva ställa dem? Svaret är enkelt. Använd Google.
http://www.google.com

Google är en så kallad söktjänst. Google är en bra sådan. Google har
svar på nästan allt. Därför finns det inte anledning att ställa frågor
vars svar redan finns på Google.

Magnus Berg

P.S. Jag kan självklart avanmäla mig från denna lista om jag får nog av
dumma frågor - ja, det finns sådana med tanke på det jag skrev ovan -
krav på mottagningsbevis och andra avarter som förekommer på denna
mejl-lista. Vad tycker ni? D.S.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: 4D832388.2020908@burgsvik.se">http://lists.debian.org/4D832388.2020908@burgsvik.se


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/001401cbe551$541ba280$8f17e255@mj


Reply to: