[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bannlysajo jag såg inte allt han skrrev men om google asså har inte sätt allt från början . för hade lektion o ch så så såg mailen fören nu låt de som hänger inte med veta men han är kaxig vad geller google iaf anledningen vet ej varför ----- Original Message ----- From: "mattias" <mj@mjw.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Friday, March 18, 2011 11:05 AM
Subject: Bannlysa


Kan någon moderator banna magnus berg?
Han är vist ute för personliga påhopp


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/001701cbe554$00e8c720$8f17e255@mj


Reply to: