[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS och symboliska länkar på servernvilkenlinux av debian har du? skeweser sqeser sqweser ?
eller v 6 eller 5 ska nog också våga ge mig på en server någon dag enegen menar jag nu sitter i skolan ----- Original Message ----- From: <jan@lillahusetiskogen.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Monday, January 31, 2011 9:17 AM
Subject: Re: NFS och symboliska länkar på servern


Tack för alla förslag. Det har varit lite körigt ett tag men idag har
jag fått tid att testa lite.

mount --bind /annan/katalog /exports/katalog fungerar fint lokalt på
servern men inte över NFS. Jag kör kernel-servern.

Det minst smärtsamma är förmodligen att testa unfs3 tillsvidare. Går
inte det så får jag använda separata mount på klienterna. Sedan får jag
väl läsa på om LVM och använda det nästa gång det blir dags för ny
hårddisk och nästa reinkarnation av Debian.

Tack igen för visat intresse.
/Janne


On Tue, 25 Jan 2011 22:52:20 +0100
Anders Jackson <anders.jackson@gmail.com> wrote:

Den 24 januari 2011 10:15 skrev Jens Hjalmarsson
<jens@hjalmarsson.se>: ...

> Det borde kunna fungera över NFS, men jag har inte testat
> och Anders Jacksons invändningar om säkerhet och prestanda vet jag
> inte heller om de gäller. Prova!

Det är säkerhetsaspekter och det har med prestanda att göra.  Att låta
nfs-servern hålla reda på övergångar mellan filsystem är inte
optimalt.  nfs-demonen skickar i-noder.  Vilket skulle innebära att
nfs-demonen behöver skapa ny virtuella i-noder, eftersom i-noder inte
fungerar över disk-gränser.

Skapa LVM för att ha en /export-partition som kan ändras storlek.
Exportera delar av /exports, inte hela.  För att man skall ha koll på
vilka maskiner som får se vilka delar.
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20110131091742.5627a56c@maxim


Reply to: