[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS och symboliska länkar på servernDet går inte, av goda anledningar. Säkerhet och prestandaskäl.
Men du kan ju alltid exportera från en punkt på servern och montera på annat ställe i klienten.
Jag skulle nog ha en eller flera partitioner under /export och sedan ha symboliska länkar från ex /home till /export/home på serven. Sedan montera server:/export/jonen på /home i klienten.

Den 23 jan 2011 05.55, <jan@lillahusetiskogen.se> skrev:

Hej!

Jag har ett litet problem och undrar hur man löser det på "rätt" sätt.

Min server har två diskar, / och /sdb1. I /exports har jag en symbolisk
länk som pekar på ett directory på sdb1. Funkar fint på servern men
inte på klienterna. Jag kommer alltså inte åt filerna från
NFS-klienterna.

Jag har testat att skapa länken både så här:
jan@max:/exports$ ln -s /sdb1/hej hej

Och så här:
jan@max:/exports ln -s ../sdb1/hej hej

Målet är att komma åt filer utspridda på olika ställen på servern via
en enda NFS-mount vilket skulle förvåna mig mycket om det inte gick.
Vad har jag missat?

/Janne


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20110123055337.67047243@maxim


Reply to: