[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

NFS och symboliska länkar på servernHej!

Jag har ett litet problem och undrar hur man löser det på "rätt" sätt.

Min server har två diskar, / och /sdb1. I /exports har jag en symbolisk
länk som pekar på ett directory på sdb1. Funkar fint på servern men
inte på klienterna. Jag kommer alltså inte åt filerna från
NFS-klienterna.

Jag har testat att skapa länken både så här:
jan@max:/exports$ ln -s /sdb1/hej hej

Och så här:
jan@max:/exports ln -s ../sdb1/hej hej

Målet är att komma åt filer utspridda på olika ställen på servern via
en enda NFS-mount vilket skulle förvåna mig mycket om det inte gick.
Vad har jag missat?

/Janne


Reply to: