[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS och symboliska länkar på servernDen 24 januari 2011 10:15 skrev Jens Hjalmarsson <jens@hjalmarsson.se>:
...

> Det borde kunna fungera över NFS, men jag har inte testat
> och Anders Jacksons invändningar om säkerhet och prestanda vet jag inte
> heller om de gäller. Prova!

Det är säkerhetsaspekter och det har med prestanda att göra.  Att låta
nfs-servern hålla reda på övergångar mellan filsystem är inte
optimalt.  nfs-demonen skickar i-noder.  Vilket skulle innebära att
nfs-demonen behöver skapa ny virtuella i-noder, eftersom i-noder inte
fungerar över disk-gränser.

Skapa LVM för att ha en /export-partition som kan ändras storlek.
Exportera delar av /exports, inte hela.  För att man skall ha koll på
vilka maskiner som får se vilka delar.


Reply to: