[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NFS och symboliska länkar på servernOn 24 Jan 2011, at 10:15, Jens Hjalmarsson wrote:
> Prova kommandot: mount --bind /annan/katalog /exports/katalog
> 
> Det monterar /annan/katalog i /exports/katalog, resultatet blir ungefär
> som en symlänk. Det borde kunna fungera över NFS, men jag har inte testat
> och Anders Jacksons invändningar om säkerhet och prestanda vet jag inte
> heller om de gäller. Prova!

Huruvida det fungerar kan bero beroende på vilken nfs-server som används, t.ex. nfs-kernel-server eller
nfs-user-server / unfsd. Kaskadmonterade NFS-monteringar (alltså att exportera en katalog som där en
annan nfs-share är monterad, ungefär som en bind-montering) har inte funkat med kernel-servern för mig,
däremot har de som kört i userspace klarat av det. Säkerligen med en viss prestandaförlust :).
Detta var några år sedan så det kanske inte är något problem längre.

Fungerar mount --bind kan du med fördel lägga in dem i /etc/fstab, typ
/annan/katalog  /exports/katalog  bind   bind

så hänger de med efter omstarter.

Mvh,
 Stefan

Reply to: