[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kvm + vmwarePrövade nu att lägga in vmware workstation.
Hur kan vmware vara snabbare än kvm?Reply to: