[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

säker nätinstallation??Hej!  kanske en dum fråga (men har letat ett par timmar efter svar ) :
när jag installerar debian (testing eller unstable ) först från en busi-
nesscard-cd och sedan via ethernet, är den nätinstallationen då säker
- och i så fall hur?  Och är systemet skyddat mot attacker innan jag
själv satt upp en brandvägg ??  (Har alltid installerat från cd tidigare
och fixat iptables innan jag anslutit till nätet )  Provar på svenska
först!   /TheoReply to: