[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: säker nätinstallation??On Sat, 29 Aug 2009, Theo Schreiber wrote:

Hej!  kanske en dum fråga (men har letat ett par timmar efter svar ) :
när jag installerar debian (testing eller unstable ) först från en busi-
nesscard-cd och sedan via ethernet, är den nätinstallationen då säker
- och i så fall hur?  Och är systemet skyddat mot attacker innan jag
själv satt upp en brandvägg ??  (Har alltid installerat från cd tidigare
och fixat iptables innan jag anslutit till nätet )  Provar på svenska
först!   /Theo

Du är säker så länge du inte väljer att installera några tjänster (mot slutet av installationen så kan man välja servertyp eller skrivbord och sånt, markerar man inget här installeras ett mycket rent system). Det sagt så finns det väl inga som helst garantier att det inte hittas hål dock.

En vanlig grejj som man missar är ju att sshd i standardutförandet inte är säker. Ex.

--
/brother
http://martin.bagge.nu
When Bruce Schneier divides the circumference of a circle by the radius, the answer is rational.


Reply to: