[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uppdatering av OpenDNSBengt Månsson:

Går det att få OpenDNS uppdaterat (endast) när DynDNS ändrat min ip?

Det finns en artikel om ddclient för OpenDNS här: http://www.opendns.com/support/article/192

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: