[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uppdatering av OpenDNSOn Wednesday 06 August 2008 16.34.26 Johan Aldor wrote:
> 2008/8/6 Bengt Månsson <bengt_mansson@yahoo.com>:
> > Ursäkta min otydliga fråga.
> > Det problem jag vill åt är att OpenDNS har inställningar som är kopplade
> > till min ip, som tex avgör vad som skall filtreras Om min ip ändras
> > kommer OpenDNS inte längre använda mina inställningar, och inte heller
> > samla min statistik (om jag skulle vilja slå på den) Då måste jag få
> > OpenDNS att fatta att jag har en ny ip (som nog ändas av min ISP och inte
> > av DynDNS) De tillhandahåller programvara för detta för windows och mac,
> > vad man nu skall ha det till De säger att de använder samma protokoll som
> > DynDNS fast över SSL Så... viss relevans har nog frågan ändå
> > /Bengt
>
> Förstår jag dig rätt om du vill uppdatera din dynamiska IP mot OpenDNS
> automatiskt?
>
> Det gör du iallafall såhär[1]:
>
> "/usr/bin/curl -k -u username:password
> https://updates.opendns.com/nic/update?hostname=label";
>
> Förslagsvis lägger du in den raden i crontab och kör med ca 30 mins
> mellanrum beroende på hur länge du vill vänta ifall du byter IP.

Eller om man använder dhcpcd kan man lägga in ett skript /etc/dhcpd/dhcpcd.exe 
som körs automatisk när ip-adressen ändrats.

// Anders

> [1]:
> http://www.talentgrouplabs.com/blog/archive/2008/06/08/opendns-on-openwrt-w
>ith-my-linksys-router.aspx
>
> /Johan


Reply to: