[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Uppdatering av OpenDNSUrsäkta min otydliga fråga.
Det problem jag vill åt är att OpenDNS har inställningar som är kopplade till min ip, som tex avgör vad som skall filtreras
Om min ip ändras kommer OpenDNS inte längre använda mina inställningar, och inte heller samla min statistik (om jag skulle vilja slå på den)
Då måste jag få OpenDNS att fatta att jag har en ny ip (som nog ändas av min ISP och inte av DynDNS)
De tillhandahåller programvara för detta för windows och mac, vad man nu skall ha det till
De säger att de använder samma protokoll som DynDNS fast över SSL
Så... viss relevans har nog frågan ändå
/Bengt----- Ursprungligt meddelande ----
Från: Martin Leben <martin-1234@leben.nu>
Till: debian-user-swedish <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Skickat: onsdag 6 augusti 2008 15:32:24
Ämne: Re: Uppdatering av OpenDNS

Bengt Månsson wrote:
> Någon tipsade här om OpenDNS och jag blev nyfiken.
> Jag använder ddclient för att hålla DynDNS uppdaterat.
> Går det att få OpenDNS uppdaterat (endast) när DynDNS ändrat min ip?
> Är det någon som har en fungerande automatisk lösning?
> /Bengt

Hej Bengt,

Din DynDNS-klient ser till att DynDNS namnservrar vet vilken IP du har. När 
någon frågar OpenDNS om din IP så kollar den i sin cache om den redan har din IP 
och om den eventuellt lagrade IP:n inte är för gammal. Om din IP inte finns i 
cachen så frågar den DynDNS vad du har för IP. I svaret får OpenDNS dessutom 
reda på hur länge dom får cacha just din IP. Cache-tiden kallas TTL (Time To Live).

Så ... Din frågan är helt enkelt inte relevant, såvitt jag förstår.

Om du tycker att det tar för lång tid för ändringar av din IP att slå igenom får 
du välja en lägre TTL hos DynDNS.

Hoppas det är lite klarare!

mvh,
/Martin Leben


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


      __________________________________________________________
Låna pengar utan säkerhet. Jämför vilkor online hos Kelkoo.
http://www.kelkoo.se/c-100390123-lan-utan-sakerhet.html?partnerId=96915014


Reply to: