[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

loggfilerbörjar få mycket gamla loggfiler
hur renska bort dom?
man vågar inte direkt köra kommandot rm


Reply to: