[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uppdatering av OpenDNS2008/8/6 Bengt Månsson <bengt_mansson@yahoo.com>:
> Ursäkta min otydliga fråga.
> Det problem jag vill åt är att OpenDNS har inställningar som är kopplade till min ip, som tex avgör vad som skall filtreras
> Om min ip ändras kommer OpenDNS inte längre använda mina inställningar, och inte heller samla min statistik (om jag skulle vilja slå på den)
> Då måste jag få OpenDNS att fatta att jag har en ny ip (som nog ändas av min ISP och inte av DynDNS)
> De tillhandahåller programvara för detta för windows och mac, vad man nu skall ha det till
> De säger att de använder samma protokoll som DynDNS fast över SSL
> Så... viss relevans har nog frågan ändå
> /Bengt

Förstår jag dig rätt om du vill uppdatera din dynamiska IP mot OpenDNS
automatiskt?

Det gör du iallafall såhär[1]:

"/usr/bin/curl -k -u username:password
https://updates.opendns.com/nic/update?hostname=label";

Förslagsvis lägger du in den raden i crontab och kör med ca 30 mins
mellanrum beroende på hur länge du vill vänta ifall du byter IP.

[1]: http://www.talentgrouplabs.com/blog/archive/2008/06/08/opendns-on-openwrt-with-my-linksys-router.aspx

/Johan


Reply to: