[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: qmaillör 2007-11-17 klockan 17:02 +0100 skrev mattias:
> Försöker att installera qmail-src
> Men när ja skriver
> Build-qmail får ja svar


Enklast är att följa guiden på http://qmailrocks.org/install_db.htm

-- 
Daniel Nylander (CISSP, GCUX, GCFA)
Stockholm, Sweden
http://www.DanielNylander.se


Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: