[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

qmailFörsöker att installera qmail-src
Men när ja skriver
Build-qmail får ja svar
Bild: kommandot hittades inte
Känns som ett paket saknasReply to: