[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: qmail* mattias <mj@mattiasweb.net> [2007-11-17 17:02:13 +0100]:

> Försöker att installera qmail-src
> Men när ja skriver
> Build-qmail får ja svar
> Bild: kommandot hittades inte
> Känns som ett paket saknas

Heter scriptet verkligen "Build-qmail"?

Notera att det är känsligt med versaler och gemener i filnamn.

Testa att ställa dig i katalogen med scriptet, och skriv scriptet med
dess relativa sökväg:

$ ./build-qmail

-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: