[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montera NTFS-partitioner* Per Tunedal <per.tunedal@operamail.com> [2007-11-19 14:34:42 +0100]:

> Hej!
> Hur gör man för att montera NTFS-partitioner automatiskt?
> Nu kommer jag inte alls åt dessa partitioner på en dator. Om jag går via ikonen "Dator" på skrivbordet ser jag partitionerna, men om jag försöker öppna dem får jag ett långt felmeddelande att de inte går att montera.
> 
> Om jag däremot kollar på utdelade NTFS-kataloger på en annan dator i Windowsnätverket är det inga problem!
> 
> På denna dator valde jag att installera i expertläge och valde NTFS-stöd.

Hej Per!

Kan du montera NTFS-partitioner manuellt via ett skal?

# mount -t ntfs /dev/hdX /mnt/windows

Byt ut "hdX" mot din lagringsenhet och "/mnt/windows" till den punkt i
filsystemet dit du vill montera enheten.

Fungerar detta kan du enkelt gära ett inlägg i fstab för att låta
enheten monteras per automatik vid uppstart. Kolla fstab-manualen för
mer information om parametrar du kan använda dig av vid montering!

Med hälsning
-- 
|_|O|_|
|_|_|O|  Kim Christensen
|O|O|O|  http://rac.nu/kchr.asc
----------------------------------------------------------
()  ascii ribbon campain - against html e-mail
/\  www.asciiribbon.org  - against proprietary attachmentsReply to: