[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Skapa deb-paketHej
Jag har en webbapplikation som jag nu vill göra kunna installera mha Debians pakethantering.
Funderar på vart saker skall installeras?
Är det i /var/www allt skall placeras?
Installerade mediawiki men den ligger inte alls däri?

Reply to: