[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skapa deb-paket* Gunnar Björkdahl <g.bjorkdahl@gmail.com> [2007-06-11 13:47:02 +0200]:

> Hej
> Jag har en webbapplikation som jag nu vill göra kunna installera mha Debians
> pakethantering.
> Funderar på vart saker skall installeras?

Hej Gunnar

Jag förstår inte riktigt vad det är du vill åstadkomma. Vill du skapa
egna .deb-paket för att underlätta installation av dina applikationer? 

> Är det i /var/www allt skall placeras?
> Installerade mediawiki men den ligger inte alls däri?

Är detta relaterat till samma fråga?

Om du vill se en lista över samtliga filer ett debiabpaket skapat efter
installation, fungerar dpkg ypperligt:

# dpkg -L <paketnamn>


Med vänlig hälsning
-- 
Kim Christensen
"On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero."Reply to: