[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mixmaster mail inte sendt av exim4On Saturday 24 February 2007 17:35, Sven Arvidsson wrote:
> On Sat, 2007-02-24 at 16:41 +0100, Niels Larsen wrote:
> > Allt ser bra ut, och mixmaster ser ut at sende mail ok, och mailen lämner
> > pool, men ingen mail blir modtaget av slut modtageren.
> > ***
>
> Det är antagligen ett inställningsproblem i Exim och har inte att göra
> med mixmaster överhuvudtaget. Du kan kontrollera det genom att testa att
> skicka mail via mutt, mail eller något annat program som använder
> systemets MTA.
****
Här är uddrag från: /var/log/exim4/mainlog efter at ha sänt med mutt:
R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-53): retry time not reached for 
any host
Ser den samme string från månge av mailene, som inte är sänt med mixmaster?
****

Och här uddrag från min konsol, når jag sänder med mail:
~$ mail -s test -v  bqz69@telia.com
test
Cc:
LOG: MAIN
  <= user@xxxxxfls305o1032.localdomain U=niels3 P=local S=403
delivering 1HL2e6-0001LF-2F
user@xxxxls305o1032:~$ R: smarthost for bqz69@telia.com
T: remote_smtp_smarthost for bqz69@telia.com
LOG: retry_defer MAIN
  == bqz69@telia.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-53): retry 
time not reached for any host
****

>
> > Ser ud, som om jag har fel set-up i exim4, på något sätt!
> > ***
> >
> > Här är en kopia av min "update-exim4.conf.conf" setup fil:
> >
> > # /etc/exim4/update-exim4.conf.conf
> > #
> > .
> > .
> > # This is a Debian specific file
> >
> > dc_eximconfig_configtype='smarthost'
> > dc_other_hostnames='xxxxxo1032.localdomain'
> > dc_local_interfaces='127.0.0.1'
> > dc_readhost='xxxxx1032.localdomain'
> > dc_relay_domains=''
> > dc_minimaldns='false'
> > dc_relay_nets=''
> > dc_smarthost='xxxxxx032.localdomain'
> > CFILEMODE='644'
> > dc_use_split_config='false'
> > dc_hide_mailname='true'
> > dc_mailname_in_oh='true'
> > dc_localdelivery='mail_spool'
> >
> > (Jag har xxx'et ut personlig id's)
> > ***
>
> Smarthost skickar vidare mailen till en befintlig mailserver, t.ex. din
> ISP. Är "xxxxxx032.localdomain" en mailserver du brukar använda?
****

xxxxxx032.localdomain är endast namnet på min komputer, som jag har fått 
automatisk av Telia, som är min ISP. 
Jag har xx'et lite, så inte min private id finns.
Jag använder mailin.telia.com som min pop server (inkommande mail), och 
mailout.telia.com som min smtp server (utgående mail), och dissa fungerar bra 
till alle mine vanlige mails (jag använder kmail som min vanlige mail klient 
program).

>
> Vanligtvis krävs också inloggning på SMTP-servern, kika på
> filen /etc/exim4/passwd.client samt mansidan exim4_passwd_client.
****

Undrer, om någon vet nu??  Tacksam!  :-)Reply to: