[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Öppna länkar från Icedove i IceweaselOn Sat, 2007-02-24 at 20:31 +0100, Erik Svensson wrote:
> Jag kör testing/unstable med Gnome/Xfce installerat, har i både Gnome & 
> Xfce ställt in Icedove/Iceweasel i "Föredragna program". Men varje gång 
> jag klickar på en länk i ett email i Icedove så öppnas Opera, klickar 
> jag på en epost-adress i Iceweaselså öppnas den i Icedove som sig bör.

Det är en bug i Icedove, se
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=401833

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: