[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoersOn Wed, Feb 21, 2007 at 05:56:50PM +0100, Per-Olof Widström wrote:

> >Det är väl i och för sig omvänt mot vad Gunnar ville göra men det 
> >känns som ett bättre sätt. Bestäm vilka kommandon en användare skall 
> >få köra än att börja göra undantag för vissa "farliga" kommndon då man 
> >kan glömma något.
> Om man använder en lista med farliga komandon som inte får användas vid 
> sudo-använding är man ute på tunn is, eftersom det då blir fullt möjligt 
> att skriva ett farligt skript med ett "ofarligt" namn, och sedan köra 
> det. Nu tror jag inte att det går att göra en sådan lista i sudo, 
> antagligen av liknande skäl jag just angett.
> 

Kanske skulle klargöra att det var det jag menade om det var lite 
luddigt med "än" där. 

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: