[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoersDet vore kul att se någon välgjord sudoers från er andra på listan !

Den 2007-02-21 skrev Lars Bjarby <laban@krakpot.net >:
On Wed, Feb 21, 2007 at 05:56:50PM +0100, Per-Olof Widström wrote:

> >Det är väl i och för sig omvänt mot vad Gunnar ville göra men det
> >känns som ett bättre sätt. Bestäm vilka kommandon en användare skall
> >få köra än att börja göra undantag för vissa "farliga" kommndon då man
> >kan glömma något.
> Om man använder en lista med farliga komandon som inte får användas vid
> sudo-använding är man ute på tunn is, eftersom det då blir fullt möjligt
> att skriva ett farligt skript med ett "ofarligt" namn, och sedan köra
> det. Nu tror jag inte att det går att göra en sådan lista i sudo,
> antagligen av liknande skäl jag just angett.
>

Kanske skulle klargöra att det var det jag menade om det var lite
luddigt med "än" där.

--
.oO laban@krakpot.net Oo.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: