[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sudoers
Det är väl i och för sig omvänt mot vad Gunnar ville göra men det känns som ett bättre sätt. Bestäm vilka kommandon en användare skall få köra än att börja göra undantag för vissa "farliga" kommndon då man kan glömma något.
Om man använder en lista med farliga komandon som inte får användas vid sudo-använding är man ute på tunn is, eftersom det då blir fullt möjligt att skriva ett farligt skript med ett "ofarligt" namn, och sedan köra det. Nu tror jag inte att det går att göra en sådan lista i sudo, antagligen av liknande skäl jag just angett.

--

  You cannot kill time without injuring eternity.Reply to: