[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Projektorer och xorgOn Wed, 2007-02-21 at 17:42 +0200, Carl-Fredrik Enell wrote:
> När man kopplar in sin laptop i en konferenssal så fungerar oftast
> inte i2c-kommunikationen (för DDC) mellan projektorn och
> datorn. Resultatet blir i regel att xorg bara startar i 640x480 (eller
> vägrar visa något alls på projektorn) om man inte specifierar hsync2
> och vsync2 explicit och dem känner man ju oftast inte till då man
> stöter på en ny projektor.
> 
> Finns det något enkelt sätt att övertyga xorg om att modern utrustning
> klarar att visa 1280x1024 med 50Hz uppdatering? 
> 
> Hur är detta problem löst i andra operativsystem? - OS X till exempel
> verkar ju sköta det automagiskt?

Det har skett väldigt mycket arbete inom X den senaste tiden för att
sådant ska fungera out-of-the-box:

    X.org 7.2 has made some improvements in this area already, with
    the ability to actually use EDID data from monitors to detect
    preferred modes. The RandR 1.2 work has improved on that so that
    we can automatically configure multiple monitors with sensible
    defaults.
Från http://www.fosdem.org/2007/interview/keith+packard

Är du intresserad så bör du Googla efter RandR 1.2, Xinput, Modesetting
eller se någon av Keith Packards presentationer i ämnet.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: