[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sudoersHej

Jag undrar om man kan hindra användare som ligger i /etc/sudoers från att utföra specifika saker?
Vad jag vill uppnå är att alla skall använda sudo, och inte gå in, skriva "sudo su" eller "sudo -s" och sedan tuffa på som root.

Reply to: