[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTPGunnar Björkdahl skrev:
> Jag har en webbsida som kör ett skript som
> kollar om det finns e-post på en SMTP eller POP3 server.

E-post "finns" generellt inte på en SMTP-server, den bara vidarebefordrar
posten till en annan SMTP-server eller en användares brevlåda. (Undantaget
är en SMTP-server som mellanlagrar post, men det är nog inte det du är ute
efter.)

Från brevlådan hämtas posten med exv POP3, så det är troligen det du vill
använda.

> Jag skulle behöva lära mig lägga upp konton på mailservern, för någon 
> låtsasdomän jag skapar lokalt.

Du får nog läsa programmens dokumentation, och sök lite på nätet. Debians
exim-installation klarar att leverera post till lokala användare på datorn.
Kolla paketet exim4-doc-html.

> Jag har kollat runt i Debians paket och det verkar finnas en hel bunt
> MTA:s, men Exim är den som återkommer ofta på nätet och verkar vara
> vettigast att lägga tid på att lära sig?

Det beror nog på dina behov, men Exim är den som förinstalleras på Debian så
det kanske är ett naturligt val. Postfix är också populär. Sendmail ska nog
undvikas om man är nybörjare.

Marcus
Reply to: