[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SMTPHej på er
Jag funderade lite på det här med mailserver. Det är något jag inte fått kläm på i Debian (eller Linux generellt).

Jag skulle vilja att mail genererade av ex. cron skickas till en e-post adress, ex min vanliga gmail-adress.
Är det smarthost som skall användas då om man kör Exim4?
Om så är fallet, kan någon förklara hur det skall konfigureras, jag har gjort några försök med "dpkg-reconfigure exim4-config" men blir bara förvirrad till slut.

Finns det någon annan mailserver som är lättare, bättre, resurssnålare etc än Exim4?


Om man programmerar ett skript som skall hämta post från SMTP-servern man har lokalt, sätter man upp ett mailkonto i Exim som man postar till med någon mailklient? *förvirrad*Any good HOWTO:s out there?

Reply to: