[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTPGunnar Björkdahl skrev:

> Jag skulle vilja att mail genererade av ex. cron skickas till en e-post
> adress, ex min vanliga gmail-adress.
> Är det smarthost som skall användas då om man kör Exim4?

Nej, snarare alias. Smarthost säger bara att utgående post ska skickas via
en viss mailserver, men ingenting om mottagaradress.

Det vanligaste sättet att lösa detta på är nog med ett alias för exv root.
Titta på filen /etc/aliases. (Även .forward-filer brukar funka.)

Marcus
Reply to: