[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SMTP

2006/10/29, Marcus Better <marcus@better.se>:
Gunnar Björkdahl skrev:

> Jag skulle vilja att mail genererade av ex. cron skickas till en e-post
> adress, ex min vanliga gmail-adress.
> Är det smarthost som skall användas då om man kör Exim4?

Nej, snarare alias. Smarthost säger bara att utgående post ska skickas via
en viss mailserver, men ingenting om mottagaradress.

Det vanligaste sättet att lösa detta på är nog med ett alias för exv root.
Titta på filen /etc/aliases. (Även .forward-filer brukar funka.)

Marcus--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


Ok, jag har kollat på /etc/aliases och blev inte så mycket klokare. Jag får nog  förtydliga mina behov. Jag har en webbsida som kör ett skript som kollar om det finns e-post på en SMTP eller POP3 server. Jag skulle behöva lära mig lägga upp konton på mailservern, för någon låtsasdomän jag skapar lokalt.

Jag har kollat runt i Debians paket och det verkar finnas en hel bunt MTA:s, men Exim är den som återkommer ofta på nätet och verkar vara vettigast att lägga tid på att lära sig?
 Reply to: