[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kapade fält från dpkgOn Mon, Jul 03, 2006 at 02:34:27PM +0200, Robert Larsson wrote:
> Körde dpkg -l för att se vilka paket jag hade på servern. Såg så bra ut att jag ville spara det som utskrift och ha i "serverpärmen". Men det är
> nåt konstigt när jag redirectar (stdout-) utdatat till skrivare, less eller fil. Fälten klipps av på nåt konstigt sätt. 
> 
> dkpg -l | less  ser alltså inte likadant ut som bara dpkg -l
> 
> Har aldrig sett detta beteende i andra program. Vad är det
> som händer här, och kan jag göra nåt åt saken?


Använder själv COLUMNS för att bestämma kolumnbredden.
t. ex:
COLUMNS=150 dpkg -l |grep ^ii

(I dethär fallet kanske du också ska ta en titt på
dpkg --get-selections.)


TomasReply to: