[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kapade fält från dpkg> > Har aldrig sett detta beteende i andra program. Vad är det
> > som händer här, och kan jag göra nåt åt saken?
> Använder själv COLUMNS för att bestämma kolumnbredden.
> t. ex:
> COLUMNS=150 dpkg -l |grep ^ii

Tack, nu funkar det! Men konstigt var det:

Inloggning, COLUMNS satt till 158, enligt set, sen:
dpkg -l > fil ; cat fil    ===> Kapade fält
export COLUMNS=157 ; dpkg -l > fil; cat fil  ===> OK (!)
export COLUMNS=158 ; dpkg -l > fil; cat fil  ===> OK (!!!)

Samma beteende på en Sarge och två Etch och med putty från
två olika ssh-klienter. Skit samma, nu funkar det. Men nåt
med dpkg är inte helt intuitivt...

-- 
Robert


-- 


Echte DSL-Flatrate dauerhaft für 0,- Euro*!
"Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dslReply to: