[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Fler 2.6-problem (var: Re: Ingen mus med 2.6-kärna)



Ivar Alm:

Vad säger xev om du använder scrollhjulet?

Ingenting. Så något är det som har gått snett.

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/



Reply to: