[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen mus med 2.6-kärnaMarcus Better:

> 2.6-kärnan har ett nytt "input"-system med enheter under /dev/input,
> och du behöver nog ändra xorg.conf så att den använder detta.
> Exempelvis:

Jag misstänkte att det var det som var problemet, men det fungerar
inte. Jag har skapat /dev/input/* (med "MAKEDEV input", jag har en gammal
installation och saknade /dev/input), men det fungerar ändå inte, jag
får ingen mus varken i gpm eller i X, varken med /dev/psaux eller
/dev/input/mice.

Musen verkar detekteras vid start:

  mice: PS/2 mouse device common for all mice

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: