[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Torrent-klientOn 2005-12-21 09:46 +0100 or thereabouts, Joakim Andersson wrote:
> Om man vill köra ctorrent så är enhanced ctorrent
> (http://www.rahul.net/dholmes/ctorrent/) att föredra då den innehåller

Klarar ctorrent bandbreddsbegränsning globalt eller är det bara per instans
som bittornado? 

ctorrent och torrentflux kanske är det man ska köra då, ska para ihop dem
ikväll och se hur det går.

Provade ktorrent inatt och när jag vaknade imorse drog den ~100% CPU och hade
inte tagit hem nånting. Den ryker direkt. =)

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: