[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MardrömOn Wed, 14 Dec 2005 13:03:44 +0100, Karolina <karolina.lindqvist@kramnet.se> wrote:

Mardöm? Låter som en nyttig om än jobbig erfarenhet, en kompis till mig gjorde en riktig mardröm. Vi hade ett adduser script som frågade efter användarend hemkatalog.
När användaren var skapas gjordes.

mkdir $HOME
cp -r /etc/skel $HOME
chown -R $USER$GROUP $HOME

Scriptet hade fungerar mycket bra till någon fick för sig att skapa en test användare, och för att den inte skulle få en ny hemkatalog valdes / som hemkatalog (den finns ju alltid)...

Maskinen måde inte bra av att root inte ägde några filer så som login, su, etc längre. Det
blev mycket chown för honom den natten.

/ Balp
--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/Reply to: