[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MardrömOn Wed, 14 Dec 2005 14:45:45 +0100, Per Blomqvist <p.blomqvist@home.se> wrote:

Man skall inte redigera filen /etc/passwd förhand.

Varför inte editor är bra på den filen, uppenbart var programet kuser inte detta då en taskig programerare glömt att fundera på att maskinen kunde vara annorlunda instäld en den personens maskin. (Programet hade en kritiskbug, vim/emacs har definitvt inte den typen av problem, det är bevisat stabila på detta området.) Fast som tips bör man undvika att starta editror med typ vi /etc/passwd, den finns nästan altid ett kommando vipw som fixar start av editor på rätt sätt (t.ex. på bsd ligger sakerna i /etc/master.passwd, när man är klar med den filen skall ett special koamdo köras för att
den skall bli aktiv.)

/ Balp
--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/Reply to: