[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mardrömonsdag 14 december 2005 16:00 skrev Peter Holmberg:
> Hej!
> Betyder inte x:et i /etc/passwd filen att lösenordet är krypterat??(kan
> vara "kuser" som väljer att ändra till krypterade lösenord.
> Och att om man tar bort x:et så ska användaren kunna logga in utan
> lösenord.

Det visade sig alltså att "x" betyder att shadow passwords (skugglösenord?) 
användes. Men login var inte inställd på det riktigt, så jag kunde inte logga 
in.
Faktiskt så konverterade jag mitt system till skugglösenord, eftersom jag 
efter lite tänkande kom fram till att ha lösenorden i /etc/passwd kanske inte 
var så praktiskt ändå.  Men det kräver att man använder ett program för att 
hantera konton och lösenord, så jag provade kuser igen och jag gillar det vid 
andra titten. Passade då också på att rensa bort en del konton som jag tyckte 
inte borde behövas (kvarlevor från svunna tider.) Det är lättare att få 
överblick på av som finns och vilket status alla konton har, i ett gui.

Så, inte ett problem utan att det kanske för något gott med sig.

Karolina
Reply to: