[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian dists, exp->unstable?Karolina skrev:

> lyckats ännu. synaptic provade jag nyligen, men raderade det. Ok, jag 
> installerade det just nu igen för att komma ihåg varför. Ett jättefint 
> program för att välja ut ett programpaket som man vill installera och för att 
> se vad som finns, men hur installerar man med det? Det finns ju ingen knapp 
> för det. Är det tänkt för nybörjare borde det iallafall ara såpass logiskt 
> att man lätt kan lista ut hur man ska installera ett paket utan att behöva 

Jo, sant.. logiken i Synaptic är.. speciell.
Men om man hittar sitt paket man vill ha, trycker högerknapp och
markerar det och sedan trycker på Verkställ så fungerar det :)

Daniel
(ska ta en titt på dglob)

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: