[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (laptop) 2 skärmardebian-user-swedish@niklas.hoglund.pp.se wrote:

Hej!

Någon som har en x11 konf för en laptop som har 2 skärmar/olika upplösningar? Förstår inte riktigt hur jag ska få till det med 'kdm'.

Jag skulle vilja ha 2st 'Section Monitor', beroende på upplösning ska den ena eller den andra användas. På så sätt kan jag ha rätt 'DisplaySize' parameter under rätt Monitor. Har sett exempel där man har två olika 'ServerLayout', men i och med att det är kdm som startar X så måste det vara automatiskt.

//N


Tjenare!

Jag kör själv min laptop med två skärmar, dvs laptopens skärm (1280x800) och en extern CRT (1024x768) och det funkar riktigt bra.

Jag bifogar min xorg.conf.
# default font stuff that Ubuntu added
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"          # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
    # paths to defoma fonts
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection

# default modules that Ubuntu added
Section "Module"
    Load  "bitmap"
    Load  "dbe"
    Load  "ddc"
    Load  "dri"
    Load  "extmod"
    Load  "freetype"
    Load  "glx"
    Load  "int10"
    Load  "record"
    Load  "type1"
    Load  "vbe"
	Load	"synaptics"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "keyboard"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xorg"
    Option     "XkbModel"   "logiinkseusb"
    Option     "XkbLayout"   "fi"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Configured Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"       "ImPS/2"
    Option     "Emulate3Buttons"    "true"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver     "synaptics"
# see /usr/share/doc/xorg-driver-synaptics/README.gz for options
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"       "auto-dev"
    Option     "HorizScrollDelta"   "0"
    Option     "TapButton1"      "1" # 0 = no action
    Option     "MaxTapMove"      "1" # disables 1-finger tap
EndSection

Section "Device"
    Identifier   "Intel-LCD"
    Driver     "i810"
    #Driver     "vesa"
    BusID      "PCI:0:2:0"
    Option     "VBERestore" "true"
    #VideoRam    16384
    # MonitorLayout "pipeA, pipeB". I'm not sure what a pipe is...
    # LFP = local flat panel...
    Option     "MonitorLayout" "CRT,LFP"
    Screen     0
EndSection

Section "Device"
    Identifier   "Intel-external"
    Driver     "i810"
    #Driver     "vesa"
    BusID      "PCI:0:2:0"
    #VideoRam    16384
    Option     "Display"    "CRT"
    Option     "MonitorLayout" "CRT,LFP" # put crt on pipe A
    Screen     1
EndSection


Section "Monitor"
    Identifier   "LCD"
    Option     "DPMS"
    HorizSync    30.0-71.0
    VertRefresh   50-160
EndSection


Section "Monitor"
    Identifier   "Philips 107S"
    VendorName   "Philips"
    ModelName    "107S"
    Option     "DPMS"
	Modeline "1280x1024" 126.5 1280 1312 1472 1696 1024 1032 1040 1068 -HSync -VSync
    HorizSync    30.0-70.0
    VertRefresh   50-160
EndSection

Section "Screen"
    Identifier   "Local LCD"
    Device     "Intel-LCD"
    Monitor     "LCD"
    DefaultDepth  16
    SubSection "Display"
        Depth      16
        Modes      "1200x800"
    EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
    Identifier   "External Monitor"
    Device     "Intel-external"
    Monitor     "Philips 107S"
    DefaultDepth  16
    SubSection "Display"
        Depth      16
        Modes      "1280x1024" "1280x800"
    EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
    Identifier "Dual Head (Xinerama) Layout"
    Screen 0    "Local LCD"   0 0
    Screen 1    "External Monitor" LeftOf "Local LCD"
#	Screen		"External Monitor"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad" "AlwaysCore"
    InputDevice   "Generic Keyboard"
EndSection
Section "ServerFlags"
	Option "Clone" "false"
    Option "Xinerama" "false"
EndSection

# note that enabling xinerama disables Direct Rendering...
Section "DRI"
    Mode  0666
EndSection


Reply to: