[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Leta upp gamla phpbb/vbulletin och såntJag behöver hitta nått bra framework typ snort/spamassassin fast som tragglar
igenom lokal disk och letar efter gamla icke uppdaterade phpBB/vBulletin och
dylikt, finns det nånting färdigt med regelverk som snort/spamassassin som
man kan lägga in själv.

Förslag?

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: