[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Leta upp gamla phpbb/vbulletin och såntJohan Segernäs skrev:
>> Annars kan Nessus vara det du söker efter, den verkar redan ha en
>> phpBB-sqlinjection plugin;
>>
>> http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=11767
>>     
>
> Dåligt med surf just nu, skall kikas på men Nessus kör väl mest checker mot
> webbservern och då ska jag traggla igenom alldeles för många domäner. Men om
> jag nu inser att den tragglar igenom disk när jag surfar på länken imorgon
> ska jag skämmas och ta bort detta stycke. :-)
>   

Vill man komma åt alla roliga "checks" i Nessus måste man dock
registrera sig (gratis).
Sist jag kollade fanns det över 8000 olika varav många för
portaler/forum såsom phpBB, phpNuke osv.

Daniel
begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: