[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GNOME och X-serverbytePeter Karlsson <peter@softwolves.pp.se> writes:
> Så här har jag definierat F-tangenterna:
>
> keycode 0x43 = F1       F11
> keycode 0x44 = F2       F12
> keycode 0x45 = F3       F13
> keycode 0x46 = F4       F14
> keycode 0x47 = F5       F15
> keycode 0x48 = F6       F16
> keycode 0x49 = F7       F17
> keycode 0x4A = F8       F18
> keycode 0x4B = F9       F19
> keycode 0x4C = F10       F20
> keycode 0x5F = F11
> keycode 0x60 = F12
>
> Det fungerade fint förr. Är det något jag borde ändra?

Så såg mina rader också ut. Jag vet inte hur de ska se ut nu, jag
löste det genom att kommentera ut dessa rader så att F-tangenterna
hamnade på standardvärdena. Det märkliga är att om jag kollar med xev
så genererar F-tangenterna fortfarande keycode 67 (=0x43) och uppåt,
men genom att inte ange detta explicit så börjar det alltså funka av
någon mystisk anledning.

/PelleReply to: